خانه / حمیدرضا بابازاده

حمیدرضا بابازاده

از سال ۱۳۸۸ تدریس را شروع کردم و در حال حاضر در آموزشگاه سماتک دوره طراحی داشبوردهای مدیریتی با Power BI را تدریس میکنم.

از سال ۱۳۹۵ در زمینه هوش تجاری فعالیت میکنم و برای شرکتهای مختلفی با پلتفرم ماکروسافت سیستم هوش تجاری طراحی کرده ام.

عاشق کارم هستم.

برخی از سوابق کاری
بیش از ۱۲۰۰ ساعت سابقه تدریس در موسسات آموزشی و شرکتهای معتبر
شرکت پخش دارويی فردوس  مجری پروژه هوش تجاری SSAS,SSIS,PowerBI
شرکت پخش دارویی سیناژن مجری پروژه هوش تجاری SSAS,SSIS,PowerBI
شرکت پخش دارویی التیام مجری پروژه هوش تجاری SSAS,SSIS,PowerBI
آموزشگاه سماتک   مدرس PowerBI
آموزشگاه مجتمع فنی تهران   مدرس PowerBI
شركت پخش دارویی هجرت   کارشناس نرم افزار و برنامه‌نویس
شركت علم فارمدگستر مجری پروژه هوش تجاری PharmaBI , PowerBI
شركت دارویی سپيداج   مجری پروژه هوش تجاری PharmaBI , PowerBI
شرکت دارویی درمان آرا مجری پروژه هوش تجاری PharmaBI , PowerBI