خانه / آموزش Power BI / فصل دوم PowerBI

فصل دوم PowerBI

درس نهم – تمرین: ایجاد تصاویری و visuals در Power BI

در درس قبلی، دو منبع داده جداگانه را به هم متصل کردیم و سپس منابع داده را به همان شکلی که می‌خواستیم شکل دادیم و ترکیب کردیم. در نتیجه، ما اکنون یک مدل داده ای (data model ) داریم که می توانیم به عنوان مبنایی برای ایجاد گزارش ها استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید »

درس هشتم – ترکیب داده ها:

دو روش اصلی برای ترکیب queries وجود دارد: ادغام (merging) و اضافه کردن (appending) هنگامی که شما یک یا چند ستون دارید که می خواهید به یک query دیگر اضافه کنید، باید از merge استفاده کنید. هنگامی که می خواهید ردیف های جدیدی به ردیف های قبلی query خود اضافه کنید از append باید استفاده کنید.

بیشتر بخوانید »

درس هفتم – مرتب کردن و تبدیل داده ها با Power Query Editor

اکنون که با استفاده از Microsoft Power BI Desktop به یک منبع داده متصل شدیم، باید داده ها را مطابق با نیازهایمان تنظیم کنیم. بعضی وقت ها، تنظیم به معنای تبدیل داده ها می باشد؛ مثلاً، تغییر نام ستون یا جدول، تغییر متن به اعداد، حذف ردیف ها، یا تنظیم ردیف اول به عنوان سربرگ.

بیشتر بخوانید »